Raspisan oglas za javnu licitaciju za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u opštini Kula

608

KULA - Raspisan je oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Kula.

Ilustracija / Foto: M. V.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je 29. novembar 2019. godine do 14:00 sati. Blagovremenim će se smatrati sve prijave dostavljene u pisarnicu Opštinske uprave Kula, kao i prijave predate preporučenom poštom do navedenog roka. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od osam dana od pravosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup, umanjenom za iznos uplaćenog depozita, koje će dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede preko Opštinske uprave Kula.

Javno nadmetanje održaće se u Opštini Kula, u Lenjinovoj 11 i to 5. decembra za zemljište u katastarskim opštinama Kruščić, Kula, Lipar i Sivac i 6. decembra za katastarske opštine Crvenka i Ruski Krstur. Početak je u 09:00 časova.

  • Ceo tekst oglasa pročitajte – OVDE.
  • Formular preuzmite – OVDE.