Lokalni akcioni planovi zapošljavanja zaposlili 241 osobu u Zapadnobačkom okrugu

353

KULA / SOMBOR / ODŽACI - Ovu godinu obeležila je veoma uspešna saradnja Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalnih samouprava Zapadnobačkog upravnog okruga.

Izdvajanjem sredstava iz lokalnih budžeta i udruživanjem sa sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i uz tehničku podršku Nacionalne službe za zapošljavanje 241 nezaposlena osoba u okrugu je zaposlena.

Sve četiri opštine učestvovale su na Javnom pozivu za sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja. Opština Odžaci je iz lokalnog budžeta izdvojila 6,6 miliona dinara, a Odlukom Ministarstva za rad ovim sredstvima je pridruženo još 6,3 miliona dinara čime je kroz programe javnih radova na teritoriji opštine Odžaci omogućeno zapošljavanje 38 osoba sa evidencije nezaposlenih. Takođe je 11 osoba zaposleno uz dodelu subvencija za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija na novootvorenim radnim mestima, a svoje zaposlenje je rešilo i devet nezaposlenih uz korišćenje subvencije za samozapošljavanje, registrovanjem novih delatnosti. Opština Odžaci je deo ovih sredstava usmerila i na program stručnog usavršavanja lica koja nikada nisu radila u struci, tako da je pet mladih ljudi uključeno u stručno usavršavanje za rad na poslovima za koje su se obrazovala.

Opština Kula je iz lokalnog budžeta izdvojila 3 miliona dinara i udružila sa 2,4 miliona Odlukom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja čime su se stekli uslovi za dodelu subvencija za samozapošljavanje za 26 osoba sa evidencije nezaposlenih osoba koje su pokrenule sopstvenu delatnost.

Grad Sombor je iz svog budžeta izdvojio 6,85 miliona dinara, a Odlukom Ministarstva ovim sredstvima je pridodato još 4,45 miliona dinara što je omogućilo zapošljavanje 38 nezaposlenih koji pripadaju kategoriji teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima i zapošljavanje 27 osoba koje su registrovale sopstvene delatnosti delatnosti.

Iz budžeta opštine Apatin za programe aktivnih mera izdvojena su 2 miliona dinara kojima je, Odlukom Ministarstva za rad dodato još 1,6 miliona dinara. Relizacijom ovih programa u Apatinu je devet nezaposlenih osoba zaposleno kroz programe samozapošljavanja i devet kroz programe dodele subvencije za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima.

Lokalne samouprave su bile aktivne i u programima lokalnih samouprava uz tehničku podršku Nacionalne službe. Ovim aktivnostima, značajnim izdvajanjem sredstava iz lokalnih budžeta, na javnim radovima je angažovana 61 osoba, od toga 30 u Somboru i 31 nezaposlena osoba u Kuli. Sporazumom o tehničkoj saradnji sa opštinom Odžaci omogućio je zapošljavanje osam nezaposlenih kroz programe subvencionisanog zapošljavanja teže zapošljivih kategorija na novootvorenim radnim mestima.