Opština Kula kupuje zgradu DDOR-a za potrebe policijske stanice

2613

KULA - Na sednici Opštinskog veća opštine Kula osvojen je predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja u javnu svojinu opštine Kula nepokretnosti neposrednom pogodbom, koja će biti prosleđena Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Foto: J. B. fotopres.com

Kako prenosi Q-media, u narednoj godini biće kupljena zgrada DDOR Novi Sad za potrebe policijske stanice, a formirana je i Komisija za sprovođenje postupka neposredne pogodbe koja je u obavezi da postupak sprovede u roku od 15 dana. Predsednik komisije je Dobrila Kalezić Pindović, diplomirani pravnik.

Opštinsko veće dalo je saglasnost na predlog Rešenja na Odluke o izmenama Statuta Doma kulture Crvenka i Doma kulture Sivac. Takođe, jednoglasno je usvojen predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Vodovod“ Crvenka.