Udruženje za političke nauke Srbije organizuje tribinu u Kuli

311

KULA - U prostorijama UG Kritična masa - građanski front u Ulici Svetozara Markovića 3 u Kuli 17. decembra od 19:00 časova održaće se tribina pod nazivom "Sukobi, stabilnost i demokratija" u organizaciji Udruženja za političke nauke Srbije (UPNS).

U poslednjoj deceniji rasplamsavaju se stari i izbijaju novi sukobi u evropskim državama, kao što su sporovi oko ekonomske i socijalne politike i etničkog i nacionalnog identiteta. Kriza političkog predstavljanja i politička nestabilnost podstakli su uspon populizma širom kontinenta ali, u mnogim slučajevima i nedemokratske trendove, kao što su urušavanje medijskih sloboda, političkog takmičenja i vladavine prava. Neki od tih sukoba odvijaju se unutar institucija i nezavisno jedni od drugih, a u drugim slučajevima sporovi raznih vrsta se prelivaju van političkih ustanova, isprepleteni unutar širih talasa političke mobilizacije i sukobljavanja na javnoj sceni. Mada je središte sukoba unutar pojedinih država, često se posledice osećaju i preko državnih granica.

U vremenima krize političke vlasti i EU promovišu stabilnost kao najviši cilj. Unutar država, vlasti često pokušavaju da ublaže sukobe ograničavanjem prava i sloboda građana, uključujući medijske slobode, prava nacionalnih i novih manjina i prava radnika i drugih ugroženih grupa. Da li razrešenje, ili bar ublažavanje, sukoba u nepovoljnim unutrašnjim i međunarodnim okolnostima opravdava takvu politiku? Ili je reč o izgovoru radi odbrane interesa političkih i ekonomskih elita? Kakve su srednjoročne i dugoročne posledice takve politike: stabilnost ili produbljivanje starih i/ili podsticanje novih sukoba? U kojoj meri su spoljni uticaji, u vidu implicitne podrške nedemokratskim vlastima i politikama u cilju održanja stabilnosti krhkih država i rešavanja preostalih „zamrznutih“ sukoba na Balkanu, naročito oni koji dolaze iz EU, opravdani i uspešni? O ovim pitanjima će raspravljati autori-specijalisti za te i srodne oblasti.

U razgovoru o ovim problemima učestvuju: prof. dr Nebojša Vladisavljević i prof. dr Dušan Pavlović iz Udruženja za političke nauke Srbije.