U somborskoj bolnici izvedena prva samostalna zamena zgloba kolena

1864

SOMBOR - Na Odeljenju za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Opšte bolnice "Dr Radivoj Simonović" u Somboru, 9. decembra urađena je prva samostalna zamena zgloba kolena totalnom cementnom protezom kod pacijenta muškog pola starosti 74 godine, kao standardna operativna procedura.

Foto: Opšta bolnica "Dr Radivoj Simonović" Sombor

Izvođenje ove operacije predvodio je dr Dejan Milinković, uz asistenciju dr Karla Curnovića i dr Nebojše Topića, te anesteziologa dr Milke Zorić. Prvu operaciju samostalno su instrumentirale Zdenka Stojakov i Jelena Medić. To je rezultat procesa koji je trajao poslednje tri godine, gde su svoje učešće imali svi lekari Odeljenja uz saradnju sa mentorima-operaterima sa ortopedskih klinika. Značajno je i zalaganje mendžmenta da obezbedi opremu i prateće elemente u operacionoj sali, što je za posledicu imalo uslove koji su adekvatni uslovima u ustanovama tercijarnog tipa.

Tokom protekle operacije, u ovu svrhu korišćena je i traneksamična kiselina, što je za rezultat imalo drastično smanjenje intra i postoperativnog krvarenja. Kod pacijenata se postoperativno nije javila potreba za korekcijom krvne vrednosti transfuzijom iako je poznato kako operacije ovog tipa za posledicu imaju značajan gubitak krvi. Takođe, upotrebljeni su i jednoktratni izolacioni setovi za prekrivanje operativnog polja u svrhu postizanja maksimalne moguće sterilnosti operativnog polja. Postoperativno se pacijent zadovoljavajuće oseća uz uklonjene drenove drugog postoperativnog dana, pa je drugog dana, nakon operacije i vertikalizovan u ranom rehabilitacionom tretmanu.

Prema raspoloživim sredstvima od strane Fonda, do sada je urađeno osam operacija zamena zgloba kolena uz mentorski nadzor, a do kraja ove godine planiraju se još dve operacije ovakvog tipa u somborskoj bolnici, da bi se taj broj naredne godine bitno povećao.