Obaveštenje o postupku priključenja na kanalizacionu i vodovodnu mrežu u Kuli

307

KULA - Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Kula obaveštava građane da se zahtevi za priključenje na kanalizacionu i vodovodnu mrežu predaju u prostorijama ovog preduzeća, na adresi 29. novembra broj 4.

Foto: B. Grbić

Posle podnošenja zahteva za izdavanje saglasnosti, ekipa Radne jedinice “Vodovod” će izaći na teren kako bi se ustanovile pravilnosti za priključenje na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu.

Kako je navedeno u obaveštenju JKP “Komunalac” Kula, potrošači, odnosno novi korisnici, sami vrše izvođenje radova na svojoj kanalizacionoj ili vodovodnoj mreži, dok ekipa iz RJ “Vodovod” vrši nadzor i daje sugestije prilikom priključenja.

Potrebne obrasce preuzmite na sledećim linkovima: