Kada bi trebalo početi sa pripremama za polaganje male mature

456

Polaganje male mature svakako je najstresniji period tokom osnovne škole, kako za učenike, tako i za njihove roditelje i stvara pravu glavobolju već na samom početku osmog razreda.

Ilustracija / Foto: N. Janjanin

Odluka o budućem zanimanju praćena je neizvesnošću, a trema prilikom samog odlaska na prvi veliki ispit tokom školovanja ume da parališe buduće srednjoškolce, što umnogome može da utiče na krajnji rezultat završnog ispita. Ključnu ulogu u borbi protiv treme i nesigurnosti igra temeljno pripremanje gradiva kako nijedan zadatak ne bi bio iznenađenje za učenike, a to je moguće postići isključivo tako što će se sa učenjem krenuti nekoliko meseci pre ispita.

Tokom osmog razreda mnoge škole organizuju pripremne časove i probne testove čiji je cilj upoznati učenike sa onim što ih čeka u junu mesecu, ali to često ne bude dovoljno zbog nedostatka vremena, pa deca onda odlaze na privatne časove ili sami kod kuće prelaze zadatke iz zbirke.

Proteklih godina imali smo priliku da vidimo kakva je prosečna uspešnost na testu, ali i da saznamo šta je ono što deci zadaje najviše muke. S obzirom na to da je polaganje kombinovanog testa, koji je sačinjen od istorije, geografije, biologije, fizike i hemije, novina u završnom ispitu, čini se da se pripremanju ovih predmeta ne pristupa detaljno, zbog čega učenici često imaju problema prilikom polaganja, pa samim tim ostvaruju i lošiji rezultat.

Ilustracija / Foto: N. Janjanin

O pomenutoj temi, razgovarali smo sa dr Igorom Leščešenom iz Kule koji nam je odgovorio: „Završni ispit, iako je veoma ozbiljan, nije i ne sme biti bauk ni za učenike ni za njihove roditelje. Ovaj ispit predstavlja proveru ključnih znanja i veština koje je učenik trebalo da stekne tokom svog osnovnoškolskog obrazovanja, a od postignutog uspeha na tom ispitu, kao i od opšteg uspeha u prethodnom školovanju, zavisi upis u željenu srednju školu. Ovaj test je po školskom kalendaru predviđen za 17, 18. i 19. jun 2020. godine. Sada, ti datumi deluju daleko, ali veoma je važno blagovremeno krenuti sa pripremama za polaganje završnih ispita jer neophodno gradivo nije moguće savladati za dve nedelje ili mesec dana. Dakle, neophodno je početi što ranije jer se nikako ne može poraniti – može samo da se zakasni. Zimski raspust i početak drugog polugodišta je pravo vreme da se počne sa pripremama za završni ispit. Ako se tada počne, vremena ima dovoljno, ali je važna i dobra organizacija, kao i stručna pomoć. Ako se prati i pazi na pripremnim časovima, ako se prati plan o tome šta, kako i koliko treba da se radi, ako se uči, utvrđuje i obnavljaja gradivo, prelaze zadaci iz zbirke – učenik će uspešno proći pripreme za završni ispit. Neophodno je naglasiti da se sistem bodovanja promenio 2018. godine, pa ispiti iz srpskog jezika i matematike donose po 13 bodova, a kombinovani test 14 bodova. Na ovaj način izjednačen je značaj sva tri testa, a naročito gradiva iz istorije, geografije, biologije, fizike i hemije, koji su do sada bili nekako u drugom planu“.

Kuljanin dr Igor Leščešen odbranio je 27. avgusta 2019. godine doktorsku disertaciju sa temom „Proticajni režim velikih voda Dunava, Save, Tise i Drave u Panonskom basenu“ na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Naš razgovor sa njim možete pročitati u posebnom tekstu – OVDE.