U Vrbasu uručeni sertifikati o završenoj obuci za ličnog pratioca

1626

VRBAS - Dvadeset tri osobe, koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Vrbasu, uspešno su prošle obuku za pružanje usluge ličnog pratioca.

Foto: Naše Mesto

Članica Opštinskog veća koja se bavi pitanjima socijalne politike Danijela Ilić uručila je polaznicima sertifikate o uspešno okončanoj obuci, ističući da je cilj bio da obuku prođu osobe koje su nezaposlene.

Ovo je jedna od zvaničnih usluga podrške koju obezbeđuje Zavod za socijalnu zaštitu Republike Srbije, a sredstva za organizovanje obuke obezbedila je Opština Vrbas.

Ilićeva kaže da u Vrbasu još uvek ne postoji udruženje sa zvaničnom licencom za ovu vrstu usluge, zbog čega je cilj raspisivanje javne nabavke uz pomoć koje će biti zapsleno 15 ličnih pratilaca, čime će se pomoći istom broju dece koja imaju potrebu za ovom uslugom.