JKP Komunalac Vrbas: Zbog niskih temperatura potrebno zaštititi vodomere

1118

VRBAS - U toku zimskog perioda kada su temperature često ispod nule, potrebno je pravilno zaštititi uređaje za merenje potrošnje vode, upozoravaju iz Poslovne jedinice "Vodovod i kanalizacija" JKP "Komunalac" Vrbas.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

Ukoliko se uređaji pravovremeno i na adekvatan način ne zaštite, može doći do smrzavanja i ozbiljnih oštećenja vodomera i unutrašnjih vodovodnih instalacija.

Zaštita vodomera, u skladu sa važećim propisima, obaveza je korisnika. U slučaju oštećenja usled smrzavanja može doći do havarije koja negativno može da se odrazi na utrošak vode, pa samim tim i na povećane račune.

Troškove zamene, servisiranja i baždarenja oštećenih vodomera, u slučaju oštećenja usled smrzavanja, snosi korisnik. Kako bi korisnici izbegli nepotrebne troškove povećane potrošnje i zamene vodomera neophodno je da toplotno izoluju merne uređaje i unutrašnju izolaciju. Skloništa za vodomere treba da budu dobro zatvorena. Ukoliko je vodomer postavljen u neadekvatnim prostorijama kao što su podrumi bez prozora, garaže, potkrovlja, neophodno je postaviti termoizolacioni materijal npr. daske, stiropor, slamu.

Potrošači čiji se vodomerni nalaze u adekvatnim skloništima ne treba da strahuju od smrzavanja jer su uređaji u tako izgrađenim oknima ispod zone smrzavanja i ukoliko je vodomerno okno poklopljeno, ne postoji opasnost od oštećenja.

Nažalost, praksa pokazuje da se veliki broj vodomera nalazi u spremištima koja nisu odgovarajuća. Zbog toga su potrošači u obavezi da brinu o svojim unutrašnjim instalacijama i da se staraju da vodomerno okno bude čisto i zaštićeno od smrzavanja i mehaničkih oštećenja, kao i da vodomer bude dostupan za održavanje i očitavanje.

Ukoliko dođe do pucanja vodomera korisnici treba da se obrate PJ „Vodovod i kanalizacija“ na broj telefona 021/706-085.

Više informacija o radu Komunalca potražite na Facebook stranici JKP Komunalac Vrbas ili na sajtu komunalacvrbas.rs.