Olakšice za plaćanje računa za energente u opštini Kula

1425

KULA - Građani koji imaju pravo na dobijanje statusa energetski zaštićenog kupca treba da podnesu zahtev do 25. januara 2020. godine kako bi i u januaru ostvarili popust za gas ili električnu energiju.

Foto: Nemanja Janjanin, fotopres.com

Pravo na ovu vrstu pomoći mogu da ostvare korisnici novčano-socijalne pomoći, korisnici dečjeg dodatka, kao i ostali, u zavisnosti od prihoda i kvadrature kuće ili stana, prenosi kulski opštinski sajt.

Zahtev se podnosi na šalteru Uslužnog centra u Kuli uz ličnu kartu i potrebnu dokumentaciju. Korisnici prava na novčano socijalnu pomoć i korisnici dečjeg dodatka kada vrše obnovu zahteva ne prilažu svu dokumentaciju već samo overeni prepis akta kojim je utvrđeno jedno od ovih prava.

Osim zahteva potrebni su i dokazi o ukupnim mesečnim primanjima, dokaz o posedovanju i prihodima iz nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja, Uverenje Uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta, kao i poslednji račun za električnu energiju.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i zahtev o sticanju prava energetski zaštićenog kupca, građani mogu dobiti u Uslužnom centru opštine Kula, Lenjinova 11, šalter br. 5. Takođe, dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 751-146.

Prema informacijama Odeljenja za društvene delatnosti u 2019. godini ovo pravo je iskoristilo 730 građana.