LAG „Srce Bačke“ i LAG „Panonski fijaker“ zaključili sporazum o saradnji

488

KULA / VRBAS - U ambijentu Vinarije Milisavljević u Liparu 11. februara potpisan je sporazum o saradnji između LAG "Srce Bačke" i LAG "Panonski fijaker". Sporazum su potpisali Petar Pejin i Milica Stajšić, zakonski zastupnici organizacija.

Ovim sporazumom predviđena je međusobna saradnja na izradi i implementaciji razvojnih projekata od značaja za područje delovanja obe lokalne akcione grupe, unapređenje saradnje i razmene informacija, zajedničko učestvovanje na domaćim i međunarodnim manifestacijama i drugi oblici saradnje sa ciljem održivog ruralnog razvoja u skladu sa LEADER principima. Potpisivanju sporazuma, pored članova upravnih odbora LAG „Srce Bačke“ i LAG „Panonski fijaker“, prisustvovali su predsednik opštine Kula Damjan Miljanić, predsednik opštine Vrbas Milan Glušac i članovi Gradske uprave Sombor Ivan Šimunov, Mirko Bezbradica i Mirko Strigić.

U pozdravnom obraćanju prisutnima Bojan Kovač, menadžer LAG „Srce Bačke“, zahvalio se lokalnim samoupravama na prepoznavanju značaja lokalnih akcionih grupa i podršci koju pružaju. Kovač je između ostalog rekao da je cilj potpisivanja sporazuma između dve organizacije, pored unapređenja saradnje, formiranje mreže lokalnih akcionih grupa koja će na adekvatan način odgovoriti izazovima LEADER pristupa koji su pred nama i pozvao druge organizacije ovog tipa na umrežavanje i uključivanje u proces stvaranja mreže.

Slađana Radin, član UO LAG „Panonski fijaker“, istakla je značaj sporazuma, izražavajući nadu da će ovaj vid umrežavanja biti prihvaćen i od drugih lokalnih akcionih grupa.

Nakon potpisivanja Sporazuma održana je zajednička sednica upravnih odbora kojoj su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava sa područja koje pokrivaju LAG „Srce Bačke“ i LAG „Panonski fijaker“.