Obaveštenje o rezervaciji pijačnog prostora u Vrbasu, Zmajevu i Kucuri

553

VRBAS / KUCURA / ZMAJEVO - Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Vrbas obaveštava zainteresovane zakupce da će sklapanje ugovora o rezervaciji pijačnog prostora, za sezonu 2020/2021. godine, trajati od 1. do 31. marta tekuće godine.

Foto: JKP Komunalac Vrbas

Za ugovore sklopljene nakon poslednjeg dana marta, cene rezervacije se uvećavaju za 30 odsto.

Ugovori se zaključuju u prostorijama pijačne uprave na Velikoj pijaci (subotom) u vremenu od 06:00 do 14:00 časova i Maloj pijaci (sredom) u vremenu od 06:00 do 14:00 časova.

Ugovori o rezervaciji pijačnog prostora u prostorijama pijačne uprave na pijaci u Kucuri se zaključuju u petak 13. i 20. marta 2020. godine, u vremenu od 06:00 do 14:00 časova.

Sklapanje ugovora o rezervaciji pijačnog prostora u prostorijama pijačne uprave na pijaci u Zmajevu obavljaće se u utorak 3. i 10. marta, u vremenu od 06:00 do 14:00 časova.

Više informacija o radu Komunalca potražite na Facebook stranici JKP Komunalac Vrbas ili na sajtu komunalacvrbas.rs.