Sajam obrazovanja 26. februara u holu Centra za fizičku kulturu

319

VRBAS - Sajam obrazovanja "Karijerno vođenje i savetovanje" održaće se 26. februara od 10:00 do 13:00 časova u holu Centra za fizičku kulturu "Drago Jovović" u Vrbasu.

Sajmu će prethoditi radionice u osnovnim i srednjim školama na temu karijernog vođenja i izbora zanimanja, sa ciljem promocije i afirmacije zanata u smislu iskazivanja potreba na tržištu za trogodišnjim obrazovnim profilima i mogućnostima zaposlenja i samozaposlenja, kažu organizatori.

Sa decom se razmatraju kriterijumi za izbor pravog zanimanja koji odgovara njihovim sposobnostima i veštinama, ali i interesovanjima. U okviru predavanja svoje profesije predstaviće Mihajlo Tamaš i Sanja Korać, a iz pozicije psihologa zaposlenog u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, o usmerenju ka trogodišnjim profilima, mogućnostima daljeg napredovanja i upisu na deficitarne visokoobrazovne profile govoriće psiholog Maja Milić.

Dodatni sadržaj na Sajmu je usmeren ka talentima ili onima koji žele da stiču dodatna znanja, u okviru čega će biti predstavljena i školica crtanja Silvie Jelačić i vajanja Isidore Miljanić.

„Da bi odluka o daljem obrazovanju bila adekvatna važno je da ona bude promišljena, a ne rezultat slučajnosti. Kvalitetna odluka o izboru zanimanja je samostalna odluka koja je u skladu sa sopstvenim sposobnostima, talentima, osobinama ličnosti, profesionalnim interesovanjima i ličnim vrednostima i koja je doneta u okviru realnih mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja. Za obavljanje poslova za stručne obrazovne profile potrebna su znanja i veštine stečene formalnim obrazovanjem, počevši od III stepena stručne spreme. Važno je da nam bavljenje zanimanjem koje smo odabrali nakon stečenih kvalifikacija pruža zadovoljstvo“, poručili su organizatori.