Komunalci odnose PET otpad sa vrbaskih ulica poslednjeg dana u februaru

187

VRBAS - Druga ovogodišnja akcija odnošenja ambalažnog PET otpada sa vrbaskih ulica obaviće se u subotu, 29. februara.

Radnici “Čistoće” JKP Komunalac Vrbas akciju će početi u sedam sati, pa je neophodno da građani vreće sa PET-om iznesu do tog vremena ispred svojih kuća.

“Potrebno je da sugrađani odlože PET u tipizirane vreće i žičane kontejnere u naznačenom rokom jer nismo u mogućnosti da otpad odnosimo kasnije. Apelujem na građane da u vreće i žičane kontejnere odlažu isključivo PET ambalažu i da ne bacaju tvrdu plastiku i komunalni otpad. To nam otežava posao odnošenja PET-a. Na takav način čuvamo životnu sredinu i produžavamo “životni vek” deponiji”, rekao je poslovođa PJ “Čistoća” Mladen Pavlović.

Organizovanim sakupljanjem PET ambalaže dajete svoj lični doprinos očuvanju životne sredine.

Više informacija o radu Komunalca potražite na Facebook stranici JKP Komunalac Vrbas ili na sajtu komunalacvrbas.rs.