Zakazana 12. sednica Skupštine opštine Kula

370

KULA - Predsednik Skupštine opštine Kula Velibor Milojičić zakazao je dvanaestu sednicu lokalnog parlamenta za sredu, 11. mart sa početkom u 10 časova.

Foto: Nemanja Janjanin

Pred odbornicima će se naći trinaest tačaka dnevnog reda: predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Kula za 2020. godinu, predlog Odluke o angažovanju eksterne revizije konsolidovanog završnog računa opštinskog budžeta za 2019. godine, predlog Odluke o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine i o raspisivanju javnog oglasa za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, predlog Lokalnog akcionog plana za mlade, zatim će odbornici razmatrati Izveštaj o radu Doma kulture Sivac, Izveštaj o radu i Program rada za 2020. godinu Centra za socijalni rad, izmene Programa poslovanja za ovu godinu javnih komunalnih preduzeća „Komunalac“ Kula, „Vodovod“ Crvenka, „Radnik“ Sivac i „Ruskom“ Ruski Krstur, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja za 2020. godinu JKP „Prečistač Vrbas – Kula“ i Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenja sredstava iz budžeta opština Kula i Vrbas za „Prečistač Vrbas-Kula“, predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Sportskog centra Crvenka, Izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta Mesne zajednice Kruščić.

Na samom kraju sednice odbornici će razmatrati i predlog Rešenja o imenovanju Lokalnog saveta roditelja i razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora ustanova čiji je osnivač opština Kula, kao i imenovanje direktora i rešenje o prestanku funkcije v.d direktora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština.