Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava građane

1761

Ukidanjem vanrednog stanja dana 06.05.2020.godine, a počev od 07.05.2020.godine poseban režim za računanje rokova u upravnim postupcima prestao je da važi.

U skladu sa navedenim iz Nacionalne službe za zapošljavanje obaveštavaju građane da:

  • stranke kojima je radni odnos prestao u periodu trajanja vanrednog stanja zahtev za novčanu naknadu mogu da podnesu u roku od 30 dana počev od 07.05.2020,
  • rokovi za podnošenje zahteva za novčanu naknadu koji su počeli da teku pre uvođenja vanrednog stanja,03.2020. godine, prekinuti su i nisu tekli za vreme trajanja vanrednog stanja.Ovi rokovi nastavljaju da se računaju u preostalom delu počev od 07.05.2020. godine,
  • svi rokovi za donošenje odluka od strane Nacionalne službe za zapošljavanje, a koji su istekli za vreme trajanja vanrednog stanja, produžavaju se za 30 dana počev od 07.05.2020.godine,
  • dozvole za rad strancima čije je važenje isteklo za vreme trajanja vanrednog stanja nastavile su da važe sve do isteka vanrednog stanja. Rok za podnošenje zahteva za njihovo produženje je 30 dana počev od 07.05.2020. godine.
Foto: N. J. / decembar 2017. godine