Otvoreno izdvojeno odeljenje kulske Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Crvenki

960

Na inicijativu 24 roditelja učenika OŠ ‚‚Vuk Karadžić” u Crvenki pokrenuta je inicijativa otvaranja izdvojenog odeljenja kulske ŠOMO u Crvenki.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Kako smo saznali iz razgovora sa direktoricom muzičke škole Vericom Ožegović, danas 14. maja 2020. godine verifikovan je zahtev za otvaranje ovog odeljenja u Crvenki. Časovi će se održavati u prostorijama OŠ ‚‚Vuk Karadžić”.

U februaru su predali svu potrebnu dokumentaciju, kao i saglasnost da im je dozovljeno da koriste prostorije škole koju su dobili od direktorice OŠ ‚‚Vuk Karadžić” Nataše Đerić.

Deca će za početak na raspolaganju imati klavir i harmoniku, a kasnije će se u zavisnosti od potrebe dece i u dogovoru sa roditeljima, povećati broj instrumenata.

Interaktivne table, zajedno sa projektorom već su postavljene u učionici za solfeđo.

Datum prijemnog ispita biće naknadno objavljen.

Ilustracija / Foto: pixabay.com