PU „Bambi“ posle pauze od skoro dva meseca počela sa radom

561

Razgovarali smo sa direktoricom PU „Bambi“ Snežanom Bulatović o novonastaloj situaciji i njihovom radu za vreme vanrednog stanja.

Foto: B. Grbić, fotopres.com

Šta nam možete reći o uslovima u kojima radi vrtić sada?

PU „Bambi“je posle pauze od skoro dva meseca počela sa radom 11. maja 2020. Ali smo vrata svojih vrtića otvorili za sada samo za decu zaposlenih roditelja. Na osnovu iskazanih potreba roditelja otvorili smo šest vrtića :u Kuli „Kolibri“ i „Sunčica“, u Crvenki „Šećerko“ i „Veverica“ ,u Sivcu „Čuvari osmeha“ i u Ruskom Krsturu „Ciciban“. Na osnovu instrukcija MPNTR i Ministarstva zdravlja RS na nivou PU „Bambi“ Kula napravljen je plan preventivnih mera i postupaka u funkciji sprečavanja širenja infekcije COVID-19 sa ciljem zaštite zdravlja i bezbednosti zaposlenih i korisnika. Sa tim planom upoznati su svi zaposleni. Pri planiranju i sprovođenju preventivnih mera i postupaka vodili smo računa o balansu između stvaranja uslova za zaštitu fizičkog zdravlja i bezbednosti dece i pružanja podrške celovitom razvoju i dobrobiti deteta, kao i podrške porodici. Pre otvaranja izvršena je dezinfekcija prilaza, parkinga i dvorišta i unutrašnjih prostora vrtića kao i pranje, čišćenje i dezinfekcija pribora i opreme kao i provetravanje prostora nakon toga. JLS nam je obezbedila dovoljne količine zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju. Roditelji su o svemu informisani putem sajta ustanove i viber grupa. Na osnovu sagledanih potreba za prijem dece formirane su grupe umanjene za 70% u odnosu na normativ a vodeći računa o raspoloživim ljudskim resursima, prostornim kapacitetima objekata. Vaspitne grupe su raspoređene tako da svaka grupa ima na raspolaganju svoje kupatilo, prostor u radnoj sobi / krevete, stolove i stolice , materijal za igru/ i dvorište je organizovan tako da među decom bude razmak dva metra. Obeleženi su kreveti, stolice i stolovi, posteljina, noše, stolice za hranjenje u jaslicama za svako dete. Obavezan je nadzor nad decom kada izlaze iz radne sobe, kada odlaze u toalet, u dvorište. Omogućeno je da se deca i vaspitači iz različitih grupa ne mešaju jer je i ishrana dece organizovana u sobama. Deca međusobno ne dele hranu i pribor. Svaka grupa ima svoje kupatilo i dvorište je podeljeno na prostor za određene vaspitne grupe. Organizovan je svakodnevni boravak dece na dvorištu. U vreme rada u svakom objektu istovremeno boravi najmanji mogući broj zaposlenih koji je potreban za nesmetano obavljanje VOR-a.

Da li je teško raditi sa malom decom i ispoštovati sve mere zaštite?

U vrtićima se uvek vodilo računa o zdravlju i bezbednosti dece i preduzimale su se preventivne mere. Sada tokom pandemije korona virusom te mere su samo pojačane. Naravno uvedene su i nove mere: obaveza svih nas je da nosimo zaštitnu opremu , da organizujemo prostor i aktivnosti tako da se deca različitih grupa ne mešaju, da postoji distanca od 2 metra među decom i da se koriste samo igračke i materijali koji se mogu svakodnevno dezinfikovati. Dete predškolskog uzrasta uči ono što živi kroz zajedničko aktivno učešće sa drugom decom i odraslima. To učenje podrazumeva bliski kontakt i odnose sa drugima, praktičnu manipulaciju, istraživanje i eksperimentisanje sa različitim sredstvima i materijalima. Sve gore navedene mere koje su u suštini usmerene na socijalno distanciranje utiču na kvalitet boravka dece u vrtiću ali vaspitači su profesionalci koji u svakoj situaciji brinu o dobrobiti dece.

Kako su roditelji zadovoljni vašim uslovima u vrtiću?

Na osnovu reakcija i komentara možemo zaključiti da su roditelji zadovoljni. Bili su zabrinuti pre polaska dece u vrtić. To je razumljivo jer je za njih kao i za nas zaposlene ova situacija nova i nepoznata ali su ih vaspitači putem viber grupa bili u stalnom kontaktu sa porodicama ,pružali im stručnu podršku i informisali ih o svim procedurma, o načinu organizacije i funkcionisanju vrtića u ovim izmenjenim uslovima. Na taj način smo im olakšali ovu novu adaptaciju jer posle dužeg izostanka iz vrtića potreban je period adaptacije i za decu ali i za roditelje.
Da li dovode decu u manjoj meri s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo i koliko ima dece za sada? Da li očekujete da će se više dece vratiti u vrtić kada se obustave donete mere zaštite?
Trenutno u vrtićima ukupno boravi 10% upisane dece ali moram da naglasim da je za sada dolazak u vrtić omogućen samo deci čiji roditelji moraju da rade i nemaju drugu mogućnost zbrinjavanja deteta. Verujem da će se kako se bude poboljšavala epidemiološka situacija tako i povećavati broj prisutne dece.

Da li postoji strah kod zaposlenih i kako se oni snalaze?

Svi zaposleni su angažovani i rade sa istim elanom entuzijazmom kao i do sada . Strah svakako ne postoji ali postoji velika odgovornost za decu i tu ne mislim samo na odgovornost za zdravlje i bezbednost dece već govorimo o odgovornosti i brizi o dobrobiti dece.

Da li objašnjavate deci izmenjen način ponašanja u novonastaloj situaciji?

Teme iz domena brige o zdravlju planiraju se i realizuju kroz igru, planirane situacije učenja i životno-praktične situacije.

Ilustracija / Foto: pixabay.com