Preuzimanje LOVNIH KARATA za 2020./2021. i šta je potrebno dostaviti

366

KULA - Lovačko društvo ,,Kula" obaveštava svoje članove o preuzimanju lovnih karata i dostavljanju potrebnih dokumenata.

Za preuzimanje lovnih karata za 2020./2021. potrebno je dostaviti:

  • očitanu ličnu kartu
  • očitan novi oružni list
  • u slučaju da neko ima još stari oružni list, dostaviti fotokopiju istog

Najbolje bi bilo da svaki grupovođa kompletira dokumenta za čitavu grupu i tako preda u kancelariju udruženja, kako bi se to odradilo što pre.

Izvor: Jelena Slijepčević