Odobrena su sredstva za regresiranje prevoza za studente

246

KULA -Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost doneo je rešenje o prenosu sredstava iz budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu za regresiranje prevoza studenata.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Odobren je prenos sredstava opštini Kula za regesiranje i prevoz studenata u AP Vojvodini za period od januara do juna 2020. godine u iznosu od 254.405 dinara po Konkursu za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu. 

Pravo na dodelu sredstava za regresiranje troškova prevoza studenata imali su studenti koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
1. Imaju prebivalište na teritoriji opštine Kula;
2. Svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima);
3. Školuju se na teret budžeta;
4. Prvi put upisuju godinu studija;
5. Nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima.
6. Nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija.

Izvor: freepik.com