SAVINO SELO – Ekološka katastrofa u Savinom Selu

770

Po drugi put je podneta prijava komunalnoj inspekciji za divlju deponiju od strane Ekološkog pokreta Vrbasa, a na dojavu savesnih građana i objave članova Fejsbuk grupe „VS reporteri”.

Divlja deponija sa sadržajem opasnog otpada nalazi se kraj vojničkog mosta u Savinom Selu. Ekološki pokret Vrbas podneo je prijavu sa zahtevom za njenu sanaciju i fizičko zatvaranje.

Prijava je prosleđena i pokrajinskoj inspekciji za životnu sredinu, a obavešteni su i dva nadležna ministarstva, životne sredine ali i građevine (zbog kontrole rada komunalne inspekcije), kao i Republičku koordinacionu komisiju pri Vladi Srbije.

Na prijave divljih deponija, inspekcija je prošle godine reagovala desetak puta, dok se mesna zajednica i lokalna samouprava nisu oglasile po ovom pitanju jer nisu mogle ili nisu želele. Razlog nam ostaje nepoznat. Čišćenjem bez monitoringa, pratećih mera edukacije i represije, napravi se samo nova pista za bahaćenje i nekulturu, koja generiše zdravstveni rizik za celu lokalnu zajednicu.

Oni koji krše zakon u ovoj oblasti kao da su zaštićeni jer gotovo da i ne postoji primena zakona prema njima. Kada nema inspekcijskih prijava pravosuđu, zašto bi onda postojala sudska praksa i dostupnost ekološke pravde!? Zašto bi bilo manje bolesnika po bolnicama?

Prošlog avgusta policiji je predloženo da se policija, komunalni redari i „ekolozi“, u vidu mešovite patrole, kreće oko najfrekventnijih divljih deponija , kako bi pronašli par neodgovornih građana za primer i odvraćanje drugih. Na žalost, to se nije dogodilo.

Takođe je predloženo, nekoliko puta prokopavanje upojnih kanala duž poljskih puteva na mestima gde se smeće generiše, kako bi se fizički sprečio njegov istovar.

Koji je pravi način da se kazne osobe koje nemaju ekološku svest i koje svojim postupcima ugrožavaju okolinu u kojoj žive, kao i sve ljude u toj okolini?