NOVA usluga za građane na Portalu eUprava!

1416

Građani imaju mogućnost korišćenja nove usluge na Portalu eUprava - elektronske dostave (eDostave) posredstvom elektronskog sandučića. eDostava u elektronski sandučić omogućava brzu, jednostavnu, pouzdanu i besplatnu dostavu rešenja, dokumenata i obaveštenja građanima Srbije od strane javne uprave.

Korišćenjem ove usluge i građanima i javnoj upravi u svakom trenutku dostupan je status poslatih elektronskih dokumenata.

Prve institucije javne uprave koje su počele da dostavljaju elektronska rešenja o utvrđenom porezu na imovinu za 2020.godinu građanima putem eDostave u elektronsko sanduče su lokalne poreske administracije.

Građani koji su registrovani korisnici Portala eUprava trebali bi da provere da li je rešenje o utvrđenom porezu na imovinu za 2020.godinu stiglo u elektronsko sanduče prijavom na portal www.euprava.gov.rs, ulaskom u eDostava.

Građani kojima rešenje nije stiglo u elektronsko sanduče nastavljaju svoja poreska rešenja da dobijaju na standardni način – preko javnog poštanskog operatora.

Ilustracija / Foto: pixabay.com