Drugi dan završnog ispita za male maturante!

105

Danas od 9.00 do 11.00 časova mali maturanti polažu test iz matematike. Test će sadržati 20 pitanja, a nosi 13 bodova.

Izvor: freepik.com

Učenici na završne ispite nose đačku knjižicu sa overenom fotografijom i nalepnicu sa identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom, neće se priznavati pri bodovanju.

Kao što smo već pomenuli, svi učenici biće raspoređeni do 8.30 sati u učionice u kojima polažu. Učenicima je preporučeno da nose zaštitne maske, dok je za nastavnike nošenje istih obavezno. U učionicama  kojima se polažu završni ispiti, biće najviše devet učenika, koji će biti raspoređeni na propisanoj udaljenosti na osnovu preporuka epidemiološke službe, a dežuraju po dva nastavnika.

Juče je polaganje male mature započeto testom iz maternjeg jezika, a završava se sutra polaganjem kombinovanog testa.