Male maturante DANAS očekuju preliminarni rezultati završnog ispita

236

Mali maturanti danas mogu imati uvid u preliminarne rezultate završnog ispita, saopšteno je iz Ministarstva prosvete.

Izvor: freepik.com

Učenici mogu proveriti svoje rezultate putem sajta ministarstva, međutim oni koji nemaju uvid u rezultate elektronskim putem, mogu to uraditi u svojoj školi.

Ukoliko postoji bilo kakav problem prilikom uvida u test, učenici treba da se obrate svojoj matičnoj školi.

U slučaju primedbi na rezultate testa, roditelji i učenici, istog dana, od 8 do 15 sati mogu pisanim putem da podnesu žalbu prvostepenoj ( školskoj) komisiji u matičnim školama, na obrascu broj 11, koji se može naći u školi ili na sajtu Ministarstva prosvete.

Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u drugostepenim (okružnim) komisijama je sreda, 24. jun 2020. godine od 8 do 16 sati.

Konačni rezultati završnog ispita biće objavljeni 28. juna 2020. godine.

Učenici osmog razreda polagali su završni ispit od 17. do 19. juna 2020. godine rešavanjem tri testa – testa iz maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa.

Uspeh iz osnovne škole boduje se sa 60 bodova, dok na osnovu uspeha na završnom ispitu učenik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog/maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

Izvor: freepik.com

Izvor: RTV