VRBAS – Dug na rate DO 1. JULA u JKP Komunalac!

211

JKP „Komunalac“ Vrbas obaveštava korisnike usluga da je i dalje na snazi Odluka o zaključivanju sporazuma o izmirenju duga na rate. Svi zainteresovani korisnici Sporazum mogu zaključiti do 1. jula 2020. godine.

Izvor: JKP Komunalac Vrbas

Ličnim zahtevom možete zaključiti Sporazum o plaćanju duga na rate za potraživanja preko 10 hiljada dinara i više za koja nije pokrenut postupak prinudne naplate, ili koja nisu predmet sudskog spora. Neophodan uslov je da se najpre uplati 20% od ukupnog dugovanja.

Sporazum o plaćanju duga na rate mogu zaključiti i korisnici koji su isključeni sa vodovodne mreže, ali su prethodno dužni da izvrše avansnu uplatu za ponovno priključenje na vodovodnu mrežu po izdatom predračunu i izmire sve eventualne ostale obaveze nastale prilikom isključenja, kao što je rad radnika i mehanizacije na terenu i utrošak materijala.
Za ove vlasnike, odnosno korisnike uslov je da uplate 10% od ukupnog dugovanja.

Zavisno od iznosa duga ostatak se uplaćuje na sledeći način:

  • za dug od 10,000,00 do 20,000,00 dinara na 3 mesečne rate,
  • za dug od 20,000,00 do 30,000,00 dinara na 6 mesečnih rata,
  • za dug od 30,000,00 do 50,000,00 dinara na 8 mesečnih rata, odnosno za onoga ko je prethodno bio isključen sa vodovodne mreže na 10 mesečnih rata i
  • za dug preko 50,000,00 dinara na 12 mesečnih rata.

Korisniku koji zaključi sporazum neće biti obračunata kamata na dug po sporazumu ukoliko svoje obaveze bude izmirivao redovno. JKP Komunalac će dug po sporazumu posebno evidentirati kako bi se mogla pratiti naplata duga po sporazumu.

Foto: JKP Komunalac Vrbas