KULA – Počeo upis nove grupe polaznika u školu programiranja u Kuli

418

Škola programiranja "MD Programming" iz Kule obaveštava sve zainteresovane da je počeo upis nove grupe polaznika na kurseve iz programiranja.

Ilusracija / Foto: pixabay.com

Predavanja će se održavati subotom i nedeljom u računarskim učionicama STŠ “Mihajlo Pupin” u Kuli. Planirani početak rada je subota, 1. avgust 2020. godine i to za grupu na Osnovnom kursu, s tim da može doći do korekcija usled promene broja zainteresovanih kandidata.

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem sajta škole – OVDE.

Što se kurseva tiče, gradivo je podeljeno u dva dela:

1. Osnove programiranja u Javi (42 školska časa)

 • Osnove programskog jezika Java (tipovi podataka, petlje, nizovi i matrice, ulazno/izlazni podsistem)
 • Osnove objektnog programiranja u javi (klase, interfejsi, nasleđivanje, polimorfizam)
 • Završni test

2. Osnove web programiranja u Javi (134 školska časa, napredni kurs)

 • Osnove programskog jezika Java
 • Osnove objektnog programiranja
 • Osnove baze podataka
 • Osnove ORM-a
 • Source code management-a
 • Osnove Spring framework-a
 • Osnove programiranja user interface-a
 • Osnove Angular framework-a
 • Završni test

Važna napomena za sve zainteresovano jeste obavezno znanje engleskog jezika!

Na naše pitanje “Zašo baš Java i zašto ove oblasti”, u kompaniji KoloTree koja organizuje školu programiranja su nam odgovorili: “Na osnovu iskustva u našoj kompaniji i trendova na tržištu u Srbiji, Java je pored C# jedan od najpopularnijih i najtraženijih jezika. Programske jezike treba posmatrati kao alat, i fokusirati se na fundamentalne principe programiranja. Kada se ovlada ovim principima, promeniti programski jezik nije nikakav problem. Mi smo se opredelili da ove principe približimo polaznicima kroz Web programiranje u Javi. Ova oblast je izuzetno tražena, a polaznicima će omogućiti da jako brzo vide rezultate svoga rada, a pri tome ne zahteva nikakav poseban hardware. Naravno, mi ne možemo da pokrijemo sve (kurs ipak ima ograničeno trajanje), ali nam je ideja da polaznici sa jakim osnovnim znanjem mogu samostalno da pronalaze rešenja i pritom koriste dostupne online resurse”.