VRBAS – Akcija odnošenja PET ambalaže u Vrbasu

554

Akcija odnošenja ambalažnog PET otpada sa vrbaskih ulica obaviće se u subotu, 25. jula. Radnici „Čistoće“ JKP „Komunalac“ Vrbas akciju će početi u sedam sati, pa je potrebno da sugrađani vreće sa PET-om iznesu do tog vremena ispred svojih kuća.

U džakove i žičane kontejnere sugrađani treba da odlažu providnu plastiku, odnosno, flaše od vode, sokova, piva ili ulja kako bi se ovaj materijal u PJ „Čistoća“ lakše selektovao i presovao, a potom poslao na dalju reciklažu.
Organizovanim sakupljanjem PET ambalaže dajete svoj lični doprinos očuvanju životne sredine.