ODŽACI – Obeležavanje svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima – 30. JULA

420

Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava se sedmi put 30. jula ove godine, nakon što je ustanovljen novembra 2013. u okviru rezolucije: "Poboljšanje koordinacije napora protiv trgovine ljudima", usvojene na 68. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a u kontekstu podizanja svesti o situaciji u kojoj se nalaze žrtve trgovine ljudima i u cilju promocije njihovih prava.

izvor: pixabay.com

Razmere problema trgovine ljudima i njegov uticaj na život i zdravlje ljudi dovele su do aktivnog uključivanja Crvenog krsta Srbije u nastojanje da se spreči i olakša ljudska patnja a samo zajedničkom i sveobuhvatnom, kontinuiniranom aktivnošću svih institucija i društveno odgovornih organizacija može se stati na put ovom ozbiljnom problemu.

Metod za postizanje dobrih rezultata naše organizacije u ovoj oblasti je vršnjačka edukacija koju kontinuirano sprovodimo u svim školama kao i u predškolskoj ustanovi. Predavanja i radionice se realizuju prema licenciranom programu i prilagođeni su različitim uzrastima, rekli su nam u Crvenom krstu odžaci.

U Crvenom krstu Odžaci, dobli smo informaciju da ove godine zbog aktuelne situacije sa virusom korona nisu u mogućnosti da na dosad uobičajene načine obeleže ovaj dan, ali volonteri će ipak obići ustanove i ugostiteljske objekte i tamo podeliti edukativni materijal na ovu temu.