Danas je Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima

622

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija 30. jul je ustanovljen kao Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima u cilju skretanja pažnje globalne javnosti na sveprisutnost ovog problema.

izvor: pixbay.com

Povodom Svetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima ( CZZTLJ) i Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS saopštili su da je u Srbiji od 2012. godine do kraja juna 2020. godine identifikovano 599 žrtava trgovine ljudima, od kojih 39 odsto čine deca.

Danas migranti i izbeglice predstavljaju posebno ranjivu društvenu grupu koja je u pojačanom riziku te je među njima prepoznato 125 pretpostavljenih žrtava, dok je 11 osoba identifikovano kao žrtva.

Prema Analizi efektivnosti preliminarne identifikacije, a koju su sproveli CZZTLJ i IDEAS , 57 odsto žrtava imalo je kontakte sa državnim sistemima i nevladinim organizacijama, a da niko nije posumnjao na njihovu eksploataciju.

Analiza slučajeva ukazuje da su žrtve imale najčešći kontakt sa sistemom socijalne zaštite (49%), zatim sa policijom (41%) i sistemom obrazovanja (25%), dok je kontakt sa organizacijama civilnog društva bio zanemarljiv (4%).

Prema poslednjem izveštaju GRETE , Ekspertskog tela za borbu protiv trgovine ljudima Saveta Evrope i TIP izveštaju Stejt Departmenta, Srbija je učinila značajne pomake u zaštiti žrtava trgovine ljudima, ali da je potrebno uložiti više napora u unapredivanje preliminarne i proaktivne identifikacije žrtava, posebno dece kako bi se smanjila njihova ugroženost.

Kako ove organizacije ukazuju da državni sistem, ali i nevladine organizacije moraju da unaprede pristup proaktivnoj identifikaciji, a poseban napor CZZTLJ je usmeren na unapredenju identifikacije dece.

U tom smislu znacajna je podrška IDEAS-a i UNHCR- a koji su, uz konsultaciju sa CZZTLJ , razvili deci prilagoden materijal namenjen podizanju svesti o trgovini ljudima, a koji je dostupan na srpskom, arapskom i farsi jeziku. Takođe, razvijeni su i indikatori za preliminarnu identifikaciju dece izbeglica/migranata koja su žrtve trgovine ljudima.

Kako bi se u narednom periodu postigla brža identifikacija žrtava, neophodno je raditi na podizanju svesti o trgovini ljudima kod pružaoca usluga i institucija, ali i razvijati interresorni, zajednicki i sinhronizovani rad, gde će biti jasno definisane uloge i odgovornosti svih aktera.

Apeluje se na državne organe, institucije i nevladine organizacije da posebnu pažnju posvete radu na ranom otkrivanju žrtava i da pokažu osetljivost i razumevanje za životne teškoće korisnika koji su na njih upuceni.

Pozivaju se svi oni koji smatraju da su žrtve trgovine ljudima, ali i i sve građanke i građani koji sumnjaju da je neko u njihovom okruženju žrtva, da potraže pomoć Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, specijalizovane ustanove socijalne zaštite za identifikaciju i koordinaciju podrške žrtvama trgovine ljudima, navodi se u saopštenju.

izvor: pixabay.com

Izvor: RTV