Opština Kula vrši popis romskog stanovništva

661

Na teritoriji Opštine Kula u toku je popis romske populacije u cilju izrade baze podataka. Trenutno se vrši popis u Ruskom Krsturu i Sivcu.

Svi oni koji u toku popisa nisu zatečeni na adresi na kojoj su prijavljeni i nisu uvedeni u bazu podataka, treba da se jave u kancelariju 307. u zgradi Opštine Kula, Lenjinova 11 Kula.

Uporedo sa prikupljanjem podataka, pri kraju je i izrada lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji opštine Kula.

Ilustracija / Foto: M. V.