19. avgust – SVETSKI HUMANITARNI DAN

353

Povodom 19. avgusta Svetskog humanitarnog dana Crveni krst Odžaci želi da svim volonterima i zaposlenima čestita na svim uspesima, predanom i odanom radu, kao i na požrtvovanju koje ste pokazali obavljajući poslove koji su bili od životnog značaja za najugroženije tokom pandemijske krize.

Foto: pixabay.com

Na Svetski humanitarni dan 19. avgusta sećamo se svih humanitarnih radnika koji su izgubili život ili su povređeni tokom svog rada i pružamo podršku svim saradnicima, volonterima i zaposlenima koji uprkos toj činjenici nastavljaju da pružaju podršku i zaštitu ljudima kojima je to najpotrebnije.

U svojoj istoriji Crveni krst Srbije je imao mnogobrojne uspehe i brojne volontere i zaposlene koji su svojim radom davali primer svima nama, ali i na globalnom planu zbog svog rada bili nagrađeni najvećim priznanjem Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumeseca medaljom Anri Dinan. Dobitnici ovog priznanja su Dr Dragan Hercog, Krista Đorđević, Dr Olga Milošević i Dr Boško Jakovljević.

Međunarodni dani su prilike da se javnost edukuje o najznačajnijim pitanjima koja su od globalnog značaja, da se mobiliše politička volja i resursi za rešavanje globalnih problema i da se proslave i ojačaju dostignuća čovečanstva. Ove godine COVID-19 je bio najveći izazov humanitarnim operacijama širom sveta. Nedostatak pristupa i ograničenja koje su postavile vlade širom sveta zbog pandemije rezultiralo je da su zajednice, civilno društvo i lokalne organizacije bili prva linija odgovora.

Crveni krst Srbije je sa svojom mrežom organizacija, volonterima i zaposlenima bio na prvoj liniji fronta i svojim delovanjem u zajednici bio kohezivni faktor, bio u direktnom kontaktu sa ljudima koji su se zbog pandemije našli u jako teškoj situaciji i pružao im podršku i pomoć koja im je olakšala život tokom krize koja je po svom uticaju na živote ljudi nezapamćena.

Crveni krst Srbije sa mrežom svojih organizacija ima svoju nezamenljivu ulogu i u redovnim okolnostima u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu ostvarujući u praksi svoju pomažuću ulogu javnim vlastima u humanitarnoj oblasti. Tako pozicioniran Crveni krst Srbije je u situaciji krize izazvane pandemijom mogao da se brzo adaptira i da pomažuću ulogu javnim vlastima u humanitarnoj oblasti ostvari na najbolji mogući način.

Još jednom bismo želeli da naglasimo koliko je važno da svi nastavimo da sa najvećom ozbiljnošću i odgovornošću primenjujemo sve mere lične i kolektivne zaštite i to posebno naglašavamo volonterima koji predstavljaju najveći i najvažniji resurs u realizaciji humanitarnih aktivnosti.  Samo na taj način možemo da stvorimo uslove za zaštitu sopstvenog zdravlja, zdravlja svojih porodica, koleginica i kolega, volontera, korisnika naših humanitarnih programa i svih sa kojima dolazimo u kontakt, poručuje crveni krst.

Foto: Crveni krst Odžaci
Foto: Crveni krst Odžaci