ODŽACI – Privremeni organ opštine Odžaci održao 15. sednicu

329

Privremeni organ opštine Odžaci je na 15. sednici održanoj dana 19.08.2020. godine, doneo odluke o isplati sredstava radi nabavke školskih torbi za đake koji upisuju prvi razred osnovne škole u opštini Odžaci u školskoj 2020/2021 godini, o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na refundaciju troškova mesečnih karata redovnih učenika srednjih škola za nastavnu 2020/2021 godinu, o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika-vikendom u školskoj 2020/2021, o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na refundaciju troškova smeštaja učenika srednjih škola sa područja opštine Odžaci–školski dom.

1. Opština Odžaci odobrila je isplatu sredstava radi nabavke školskih torbi za učenike prvog razreda osnovne škole školske 2020/2021 godine u iznosu od 4.500 dinara po učeniku za ukupno 203 učenika.

Isplata za nabavku školskih torbi vršiće se po spiskovima đaka za prvi razred osnovih škola opštine Odžaci koji će biti dostavljeni Odeljenju za društvene delatnosti.

 

2. Što se tiče prava na refundaciju, imaju redovni učenici srednjih škola, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci i koji ne koriste smeštaj u učeničkom domu, ne stanuju u privatnom smeštaju, već svakodnevno putuju do škole javnim prevozom.

 • Učenici koji pohađaju srednju školu u Odžacima, Somboru, Kuli, Ruskom Krsturu i Baču pravo ostvaruju obezbeđivanjem besplatnog prevoza kod prevoznika JKP ,,Usluga“, Odžaci,
 • Učenici koji pohađaju srednju školu u Apatinu ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza u visini pune cene autobuske mesečne karte ukoliko svakodnevno putuju do i od Apatina, uplatom na tekući račun roditelja
 • Učenici koji pohađaju srednju školu sa sedištem u Bačkoj Palanci i Vrbasu ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza u visini od 40% od cene autobuske mesečne karte, uplatom na tekući račun roditelja
 • Učenici bez roditeljskog staranja koji pohađaju srednju školu sa sedištem u Bačkoj Palanci i Vrbasu ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza u visini pune cene autobuske mesečne karte.
 • Učenici koji pohađaju srednju školu sa sedištem u Novom Sadu i Futogu ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza u visini pune cene vozne mesečne karte, uplatom na tekući račun roditelja.

U školskoj 2021/2022. se ukida refundacija putnih troškova za redovne učenike srednjih škola za obrazovne profile koji postoje na teritoriji opštine Odžaci.

 

3. Opština Odžaci je takođe utvrdila uslove za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola-vikendom, sa područja opštine Odžaci koji se školuju i privremeno stanuju u mestu školovanja za školsku 2020/2021 godinu.

Pravo na regresiranje mogu ostvariti učenici pod sledećim uslovima:

 • Da su redovni učenici srednjih škola,
 • Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci,
 • Da koriste usluge smeštaja u učeničkom domu ili da stanuju u privatnom smeštaju,
 • da koriste javni prevoz vikendom za dolazak kući i povratak u mesto školovanja.

Regresiranje troškova prevoza učenika vikendom vršiće se na sledeći način:

 • na relacijama gde se odvija redovan prevoz železnicom u visini cene povratne vozne karte,
 • na relacijama gde nema redovnog železničkog prevoza u visini cene autobuske vikend karte,
 • na relacijama gde učenik koristi kombinovan prevoz (voz i autobus)samo u visini cene povratne vozne karte.

Rok za dostavljanje voznih karata je 10.-ti u mesecu za prethodni mesec.

 

4. Pravo na refundaciju troškova smeštaja u iznosu od 100% od ukupnih troškova smeštaja ostvarivaće redovni učenici srednjih škola sa teritorije opštine Odžaci iz;

 • Porodice samohranog roditelja korisnika novčano-socijalne pomoći i
 • Porodice samohranog roditelja korisnika prava na dečiji dodatak.

Uz zahtev se prilaže :

 • Potvrda iz škole da je redovan učenik;
 • Potvrda iz učeničkog doma da koristi usluge domskog smeštaja;
 • Fotokopija lične karte učenika ili prijava prebivališta;
 • Fotokopija lične karte roditelja;
 • Uverenje iz Centra za socijalni rad da je učenik iz porodice samohranog roditelja koji je korisnik prava na novčanu-socijalnu pomoć;
 • Fotokopija Rešenja da je učenik iz porodice samohranog roditelja koji je korisnik prava na dečiji dodatak
 • Fotokopija tekućeg računa roditelja.
Zgrada Opštine Odžaci / Foto: N. Janjanin, fotopres.com