Usvojena Lokalna strategija ruralnog razvoja

237

Skupština LAG “Srce Bačke“ 20.08.2020. na on-line sednici usvojila je Lokalnu strategiju ruralnog razvoja za period 2020-2023.

Usled trenutne epidemiološke situacije Upravni odbor LAG-a doneo je odluku da se članovi LAG-a o Strategiji izjasne putem mejla ili pismeno u prostorijama LAG-a, kako bi se ispoštovale sve važeće mere zaštite zdravlja. Ovo pravo iskoristilo je 32 od 55 članova LAG-a. Prethodno je Grupa za planiranje, koju čine Marjan Ivanov, Natalija Emejdi i Mirjana Đurić, odobrila LSRR i potvrdila da je ista izrađena u skladu sa pozitivnopravnim propisima Republike Srbije.

Nacrt strategije bio je na javnom uvidu na zvaničnom sajtu LAG-a od 30.07. do 17.08.2020. i u tom periodu svi zainteresovani lokalni akteri mogli su da upute primedbe, predloge i sugestije na ovaj dokument. Strategija obuhvata višesektorsku analizu područja, planove razvoja i prioritete delovanja i sadrži 15 predloga projekata koji su svrstani u 3 prioritetne oblasti –zaštita životne sredine, zelena ekonomija i preduzetništvo i turizam.

Usvajanje LSRR je značajan korak za našu organizaciju i sve naše članove, predstavlja plod višemesečnog rada i angažovanja velikog broja članova i osoblja LAG-a, a nadamo se da će predloženi projekti i njihova implementacija poboljšati kvalitet života svih 14 naselja koja čine teritoriju LAG-a, rekao je Bojan Kovač, menadžer LAG „Srce Bačke“.

LAG i dalje poziva sve zainteresovane lokalne aktere da se uključe u rad ove organizacije.