VRBAS – Akcija odnošenja PET ambalaže

112

Radnici Poslovne jedinice „Čistoća“ obaviće u subotu, 29. avgusta akciju odnošenja ambalažnog PET otpada iz domaćinstava u Vrbasu. Kamioni na teren kreću u sedam sati, pa je potrebno da sugrađani, koji prikupljaju ovu vrstu ambalaže, do tog vremena vreće iznesu ispred svojih kuća.

U džakove i žičane kontejnere treba odlagati providnu plastiku, flaše od vode, sokova, piva ili ulja, kako bi se ovaj materijal u PJ „Čistoća“ lakše selektovao i presovao, a potom poslao na dalju reciklažu.

Organizovanim sakupljanjem PET ambalaže dajete svoj lični doprinos očuvanju životne sredine.