SAVINO SELO – Završena sanacija deponije

339

Ekipa PJ „Čistoća“ JKP Komunalac Vrbas danas je završila uređenje deponije u Savinom Selu. Saniran je plato i pristupni put deponiji koji zajedno čine površinu od oko 15.000 kvadratnih metara. Sanaciju deponije u Savinom Selu, vrbaski „Komunalac“ obavljao je po nalogu Odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas.

Mladen Pavlović, poslovođa PJ „Čistoća“ rekao je, da su radovi završeni u predviđenom roku. On je istakao da se sanacija odvijala u dve faze. U prvoj fazi komunalci su utovarali i prevozili smeće lagerovano uz pristupni put, od Vojnog mosta do deponije. U drugoj fazi, otpad je naguran i sabijen u obližnju depresiju, a potom je prostor same deponije iznivelisan.

Najveći problem prilikom sanacije predstavljalo je smeće lagerovano uz pristupni put deponiji. Apelujemo na građane da smeće ne lageruju uz put već na plato deponije, kako ne bi ugrožavali zdravlje ljudi.