ODŽACI – Uručeni udžbenici deci romske nacionalnosti

166

Dejana Salaj, zamenica predsednika opštine Odžaci, i Andrija Đurić, koordinator poslova za pitanja romske nacionalne manjine, uručili su udžbenike deci romske nacionalnosti sa teritoriji opštine Odžaci.

Opština Odžaci je dodelila deset kompleta udžbenika za desetoro dece romske nacionalnosti koji pohađaju osnovno obrazovanje na teritoriji opštine Odžaci.

Sredstva za kupovinu udžbenika su opredeljena na osnovu Lokalnog Akcionog Plana za Rome i Romkinje sa teritorije opštine Odžaci za unapređenje zdravlja, zapošljavanja, obrazovanja i stanovanja.