Obaveštenje odeljenja za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove opštine Kula

894

Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Kula obaveštava sve zainteresovane građane opštine Kula da mogu da podnesu zahteve za kupovinu neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Kula ukoliko se radi o baštama odnosno zemljištu koje se nalazi u produžetku parcela u njihovom vlasništvu.

Ilustracija / Foto: M. V.

Građani imaju pravo na kupovinu građevisnkog zemjišta, odnosno parcela koje će, nakon spajanja sa susednim katastarskim parcelama, formirati građevinsku parcelu koja će ispunjavati uslove definisane planskim dokumentom.

Zahtev za kupovinu građevinskog zemljišta u javnoj svojini podnosi se Odeljenju za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave opštine Kula.

Za sve informacije obratiti se imovinsko pravnoj službi opštine Kula.

Kontakt telefon: 025/751-125