Prijava poslodavaca za program „Moja prva plata“ do SUTRA

356

Program „Moja prva plata“ podrazumeva osposobljavanje nezaposlenog lica za samostalan rad, odnosno, praksu na poslovima kod poslodavca u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

Ilustracija / Foto: pixabay.com

Poslodavci koji žele prijaviti svoje učešće na Javnom pozivu „Moja prva plata“ mogu to uraditi do 25.09.2020. godine. Informacije o programu i načinu prijave mogu se dobiti na sajtu www.nsz.gov.rs i www.mojaprvaplata.gov.rs .

U program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva. Trajanje programa je 9 meseci. Angažovanim licima se isplaćije naknada u visini od 20.000,00 dinara za srednju stručnu spremu i 24.000,00 za lica sa visokim obrazovanjem.

Na današnji dan, na nivou Srbije, učešće u programu je prihvatilo 30.600 nezaposlenih lica. Zvanično prijavljivanje kandidata vršiće se elektronskim putem na portalu www.mojaprvaplata.gov.rs u periodu od 01.10.2020. godine do 15.10.2020. godine. Kandidati prilikom prijave treba da dostave radnu biografiju i skeniranu diplomu o stečenoj kvalifikaciji.