KULA – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi za 2020. godinu

399

Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić raspisao je danas Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u Kulturi za 2020. godinu od posebnog značaja za Opštinu Kula. Konkurs je raspisan za oblast: muzička kulturna delatnost u iznosu od 300.000,00 dinara; pozorišna umetnost u iznosu od 700.000,00 dinara i umetnička igra: klasičan balet, narodna igra, savremena igra u iznosu od 800.000,00 dinara.

Ilustracija / Foto: M. V.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi koji su registrovani na teritoriji opštine Kula, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi i ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2020. godini koja se može preuzeti sa internet stranice Opštine Kula: www.kula.rs.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti na Pisarnici Opštinske uprave Kula svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u novinama “Kulska komuna“ ili poštom na adresu: Opština Kula, ul. Lenjinova br. 11, sa naznakom: „Ne otvarati – Prijava na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi (obavezno navesti za koju kulturnu oblast se konkuriše – muzička kulturna delatnost ili pozorišna umetnost ili umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra).

Rok za podnošenje prijava je 2.novembar 2020.godine. Tekst konkursa objavljen je u najnovijem broju lista Kulska komuna koji je danas izašao iz štampe.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi
Obrazac za izveštavanje o realizaciji projekta u kulturi
Prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi