ODŽACI – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Odžaci za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

785

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji opštine Odžaci koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu. Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u naseljenim mestima: Ratkovo, Deronje, Lalić, Karavukovo, Srpski Miletić, Bogojevo, Bački Gračac i Bački Brestovac.

Ilustracija / Foto: M. V.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 3.000.000,00 dinara.
Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara. Maksimalna vrednost nekretnine koja je predmet kupovine ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara.

Ciljevi konkursa usmereni su na: podsticanje razvoja ruralnih sredina,oživljavanje i podmlađivanje sela na teritoriji opštine Odžaci kroz dolazak dece i povećanje nataliteta – iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na Konkursu imaju:

  • supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
  • vanbračni partneri sa zajednicom života u trajanju od minimum dve godine,
    u momentu podnošenja prijave na Konkurs.

Trajanje Konkursa je 21 dan, s tim što se rok za predaju dokumentacije počinje računati od prvog narednog dana od dana raspisivanja Konkursa.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na sajtu opštine Odžaci www.odzaci.rs , a sve dodatne informacije mogu se dobiti na sledeće brojeve telefona: 025/466-009 i 025/466-037.