ODŽACI – Program obeležavanja Dečje nedelje u PU Poletarac

740

PU Poletarac iz Odžaka nam je dostavio svoj program za ovogodišnju dečju nedelju čija je tema ,,Podeljena sreća, dva puta je veća “.

Ponedeljak 05.10.2020.

 • Radionice ,,Dečja prava“ -Bukvar dečjih prava –Lj.Ršumović (po grupama)
 • Uređivanje panoa ,,Dečja prava“
 • Realizacija radionica sa decom iz priručnika Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece ( deo Svest o sebi )
 • „Slatkiš (slikovnica, igračka) za druga“ – „Deca-deci“ (prikupljanje,sve grupe)

Utorak 06.10.2020.

 • ,,U zdravom telu zdrav duh“ –Sportski dan u dvorištima vrtića ( aktivnosti u okviru grupa deca i vaspitači,mogućnost – poseta sportiste iz naše lokalne zajednice)
 • Realizacija radionica sa decom iz priručnika Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece ( deo Uspostavljanje odnosa )

Sreda 07.10.2020.

 •  ,,Dečji vašar“ (prodaja dečjih igračaka i dečjeg stvaralaštva u humanitarne svrhe )- u okviru svojih grupa u dvorištu vrtića
 • Sadnja drveća u dvorištu vrtića ili parku ( u skladu sa mogućnostima) ili druga ekološka aktivnost po izboru
 • ,,Ulica dečje radosti“ -oslikavanje kredama u boji centra grada i dvorišta vrtića „Podeljena sreća ,dva puta je ceća “
 • Realizacija radionica sa decom iz priručnika Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece ( deo Odgovorno donošenje odluka )

Četvrtak 08.10.2020.

 • Virtuelne posete muzejima ( putem lap topa i projektora omogućiti deci upoznavanje sa muzejima ili drugim kulturnom ustanovama )
 • Realizacija radionica sa decom iz priručnika Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece ( deo Samoregulacija )
 •  ,,Diskoteka“ -dečje pesme o sreći, drugarstvu ,porodici…

Petak 09.10.2020.

 • Kratki filmovi za decu na temu inkluzije
 • Realizacija radionica sa decom iz priručnika Vrtić kao sigurno i podsticajno okruženje za učenje i razvoj dece ( deo Svest o drugima)
 • ,,Slatkiš (slikovnica, igračka)  za druga“ – „Deca deci“- pakovanje i slanje slatkiša (slikovnica,igračaka) u vidu paketa drugim grupama i ,,Zlatnoj barci “ MNRO,Odžaci