ISTRAŽUJEMO: Da li će RODITELJI morati da plaćaju personalnog asistenta i pratioca?

1370

Kako smo vas ranije obavestili, MNRO Plava Ptica u Kuli obavestila je roditelje da je u toku je upis korisnika za usluge personalnog asistenta i pratioca deteta. Međutim, naš portal je nakon ove objave naišao na komentare koji se odnose na plaćenje ove usluge.

Plava ptica / Foto: Nemanja Janjanin

Personalni  asistent i pratioc je usluga omogućena po zakonu i prvi put je uvedena 2010. godine kada su bila dozvoljena tri asistenta. Od 2016. godine ova usluga je licencirana i nju mogu da obavljaju isključivo osobe sa licencom.

U Kuli ovu uslugu finansira Opština preko MNRO Plava Ptica i plaća se 15.000 za 4 sata rada.Ove godine, pored vanrednog stanja, opština Kula je isplatila sve asistente do maja  meseca. Neke susedne opštine uopšte ne finansiraju ovu uslugu, a većina ima srazmeran broj stanovnika našoj opštini, a mnogo manji broj personalnih asistenata.

Iz godine u godinu se povećava broj personalnih asistenata, pa je tako prošle godine taj broj bio 28,a ove godine je broj zahteva u opštini Kula prešao 30. 

Transferi iz Republike su obustavljeni u toku juna i sada Opština snosi teret kompletnog finansiranja ove usluge. Pošto se u septembru sa sigurnošću nije znalo dali će početi školska godina, ni način na koji će se održavati nastava ako počne, taj mesec nije bio predviđen za finansiranje.

Uveden je novi način finansiranja koji podrazumeva sufinansiranje roditelja u iznosu od 6.500 dinara. Međutim taj model nije konačan i danas će se održati interresorna komisija po pitanju plaćanja ove usluge.

Kako saznajemo iz razgovora sa predsednikom opštine, Damjanom Miljanićem, rešenje će biti najpovoljnije moguće za roditelje.