Evo ko sve ima pravo na BESPLATNU užinu

2329

U cilju podrške porodici sa decom i poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece pri obrazovanju i vaspitanju opština Kula i ove godine, regresira troškove užine u punom (100 %) iznosu.

Lica koja ostvaruju pravo na troškove užine u punom (100 %) iznosu:

  • učenici koji pohađaju osnovnu školu sa posebnim potrebama, bez obzira na materijalni položaj porodice, uz rešenje interresorne komisije,
  • učenici osnovnih škola čiji porodica ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć (NSP) po Zakonu o socijalnoj zaštiti, uz rešenje o priznatom pravu izadato od strane Centra za socijalni rad,
  • učenici osnovnih škola samohranih roditelja, uz izvod iz matične knjige umrlih
  • učenici osnovnih škola bez roditeljskog staranja, uz potvrdu Centra za socijalni rad
  • učenici osnovnih škola iz romskih porodica koji pohađaju osnovnu školu,
  • učenici osnovnih škola za treće i svako naredno dete po redu rođenja, uz izvod iz matične knjige rođenih za svu decu.