Radionica Crvenog krsta Odžaci „Miša i Maša“, u okviru projekta Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje

874

Tokom protekle nedelje, naša ustanova „Poletarac“ je ostvarila još jednu saradnju sa partnerom Crvenim krstom -Odžaci, u okviru projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“. Saradnja je realizovana u vidu tri edukativne radionice, osmišljene u okviru programa borbe protiv trgovine ljudima, pod nazivom „Miša i Maša“, a realizatori ovih radionica su zaposlene u Crvenom krstu Odžaci, Ljiljana Mladenović i Nevena Stevanović.

pu poletarac

Radionice su održane u naša tri objekta:

  • u objektu „Čarolija“ u Deronjama 12. oktobra,
  • u objektu „Duga“ u Bačkom Brestovcu 14. oktobra i
  • u objektu „Maslačak“ u Bogojevu 16.oktobra.

U okviru radionica podeljeni su paketi materijala za crtanje deci iz društveno osetljivih grupa, a ukupan broj dece koja su pohađala ove radionice je 57, kao i 5 vaspitača i pedagoški asistent.

pu poletarac