ODŽACI – U PETAK treća sednica Skupštine opštine Odžaci

294

Sednica Skupština opštine Odžaci održaće se u petak, 23. oktobra 2020. godine u velikoj sali Sportsko centra Odžaci, sa početkom u 12 časova.

Za treću sednicu SO Odžaci predložen je sledeći dnevni red:

 1. Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika kandidatima za odbornike Skupštine opštine Odžaci,
 2.   Predlog Odluke o rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2020. godine,
 3.  Predlog Odluke o snabdevanju vodom za piće,
 4.  Predlog Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koje se nalazi na teritoriji opštine Odžaci,
 5. Predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Odžaci,
 6. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Miroslav Antić“ Odžaci,
 7.  Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole Odžaci,
 8.  Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Kosta Stamenković“ Srpski Miletić,
 9.  Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Progorama poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci,
 10.  Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Poletarac“ Odžaci za radnu 2020/2021. godinu,
 11.  Predlog Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine opštine,
  11.1. Predlog Rešenja o izboru Saveta za budžet i finansije,
  11.2. Predlog Rešenja o izboru Saveta za urbanizam,stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine,
  11.3. Predlog Rešenja o izboru Komisije za statutarna pitanja,organizaciju i normativna akata,
  11.4. Predlog Rešenja o izboru Komisije za predstavke i žalbe.