ODŽACI – Početak radova na zameni krovnog pokrivača u OŠ „BORA STANKOVIĆ“ u Karavukovu

429

U Osnovnoj školi „Bora Stanković“ u Karavukovu u toku je zamena krovnog pokrivača na fiskulturnoj sali i tim povodom predsednik opštine, Goran Nikolić, obišao je ovu školu.

Na konkursu Ministarstva pravde za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta, Osnovnoj školi „Bora Stanković“ iz Karavukova dodeljena su sredstva u iznosu od 5.081.430,00 dinara za zamenu krovnog prokrivača.

Predmet investicionog održavanja je zamena postojećeg krovnog pokrivača od valovitih azbestno-cementnih ploča pokrivačem od trapazastog čeličkog plastificiranog lima, sa montažom okapnica, slemenjaka i snegobrana od ravnog čeličnog plastificiranog lima. Predviđena je i zamena dotrajalih drvenih greda na betonskoj ploči sale, montaža mineralne vune preko ter-hartije, montaža novih olučnih horizontala i vertikala, kao i bojenje zidova i plafona fiskulturne sale.

Završetak radova planiran je za sredinu novembra ove godine.