VRBAS – Sanirana građevinska deponija

409

Ekipe komunalnih radnika Poslovne jedinice „Čistoća“ JKP “Komunalac“ Vrbas sanirale su deponiju građevinskog materijala u Vrbasu, koja je smeštena na kraju Ulice Milivoja Čobanskog. Deponja se prostire na preko 15 000 kvadratnih metara.

Ovo je druga po redu akcija čišćenja građevinske deponije u ovoj godini koju sprovodi vrbaski „Komunalac“. Uređenje ovog prostora obavljeno je na osnovu rešenja Odeljenja za inspekcijske poslove opštinske uprave Vrbas.

Akcija sanacije trajala je četiri dana. Pored čišćenja i nivelacije same deponije očišćeno je i 70 metara kanala za odvod atmosferskih voda, koji je bio zatrpan. Uklonjeno je više od 14 000 kubnih metara smeća, većinom građevinskog otpada, ali nesavesni građani ovde su bacili i nešto komunalnog i kabastog smeća.

Apelujemo na građane da koriste ovaj prostor isključivo za odlaganje građevinskog otpada, te da smeće ne bacaju duž puta i u kanal za odvod atmosferskih voda, već kako je i namenjeno, na samu deponiju.
Upozoravamo da samo odgovornim ponašanjem čuvamo našu životnu okolinu.