KULA – U utorak sednica Skupštine opštine Kula

805

Predsednik Skupštine opštine Kula Boban Damjanović zakazao je sednicu lokalnog parlamenta za utorak, 3. novembar sa početkom u 10,00 časova.

Prema predloženom dnevnom redu odbornici bi trebalo da razmotre i usvoje šesnaest tačaka dnevnog reda. Izdvajamo prestanak mandata i potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine, predlog odluke o izmenama odluke o budžetu opštine za 2020. godinu, predlog Odluke o konsolidovanom Završnom računu budžeta za 2019. i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za prethodnu godinu i izveštaj o izvršenju budžeta od 1. januara do 30. septembra 2020.

Nakon toga pred odbornicima bi trebali da se nađu i predlozi odluka o dodeli javnih priznanja i nagrada, o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Kula, o pokretanju postupka za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine, o izmeni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti, o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodne biblioteke i Sportskog centra „Crvenka“.

Odbornici će razmatrati i izveštaje o radu javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština za 2019. godinu, kao i predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku nadzornog odbora JKP o raspodeli dobiti za prethodnu godinu. Sam kraj sednice rezervisan je za predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji kulske opštine od 2020. do 2024. godine, izveštaj o sprovedenim izborima za članove Saveta mesne zajednice Crvenka, za kadrovska rešenja i odbornička pitanja.