ODŽACI – Prvi sastanak Saveta za privredu opštine Odžaci

697

U višenamenskoj sali Sportskog centra u Odžacima, uz poštovanje mera i preporuka za sprečavanje širenja virusa Kovid-19 održan je prvi radni sastanak Saveta za privredu opštine Odžaci.

Kao izraz težnje za boljom i sveobuhvatnijom saradnjom lokalne samouprave i privrednika iz naše opštine, formiran je Savet, sa željom da se sagledaju potrebe privrede i usmeri pravac donošenja odluka i sprovođenja mera u cilju stvaranja boljeg poslovnog ambijenta u opštini Odžaci. Savetodavno mišljenje predstavnika privrednog sektora, u procesu donošenja akata i odlučivanja o merama lokalne samouprave, kao i u promociji potencijala opštine, za cilj ima stvaranje uslova da realni sektor zaposli veći broj radnika, a sve u skladu sa opredeljenjem da se sva mesta u opštini Odžaci ravnomerno razvijaju.

Na početku sastanka, predsednik opštine Odžaci Goran Nikolić, pozdravio je sve prisutne, zahvalio im se na iskazanoj volji za aktivno učešće u Savetu za privredu opštine Odžaci, što treba da rezultira razvojem naše opštine u narednom periodu. Predsednik je ponudio pomoć i saradnju kada je u pitanju komunikacija privatnog sektora sa javnim institucijama, i izrazio potrebu za konsultacijama sa privrednicima, zbog efikasnosti u donošenju odluka koja odlikuje privatni sektor. Zamenik načelnika opštinske uprave Bojan Svilar predstavio je prisutnima plan rada Saveta. Predloženo je da se na narednom sastanku izaberu organi Saveta za privredu opštine Odžaci, kao i da se sastanci održavaju na mesečnom nivou