ODŽACI – Poboljšanje kvaliteta vode u Odžacima

603

Predsednik Opštine, Goran Nikolić sa saradnicima, ugostio je projektante iz preduzeća DOO „HIDING" Novi Sad, koje se bavi projektovanjem, inženjerskom delatnošću i tehničkim savetovanjem u oblasti hidrotehničkih objekata.

Sastanku je prisustvovao i direktor Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci. Tema sastanka bila je izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju postrojenja za pripremu vode za piće u Odžacima, na lokaciji sadašnjeg vodozahvata.

Predstavljena je buduća tehnologija postrojenja tretmana sirove bunarske vode, nakon kojeg će se poboljšati kvalitet vode u naselju Odžaci.

Završetkom izrade projekta, opština Odžaci će imati potrebnu dokumenataciju kojom će se aplicirati za neophodna sredstva kod viših nivoa vlasti i krenuti u realizaciju investicije koja predstavlja i dugogodišnji problem stanovnika naselja Odžaci.